5 rzeczy, które skuteczny menedżer musi wiedzieć o stawianiu celów i o ocenie okresowej

Powszechną wiedzą jest, że efektywny Performance Management stanowi klucz do sukcesu biznesowego. Jak mawiają eksperci, zarządzanie efektywnością zaczyna się od ustalenia odpowiednich celów; co rozumiemy przez pojęcie odpowiedni?

Dobrze sformułowany cel jest:

  • Specific – konkretny, wyznacza precyzyjnie spodziewany rezultat określonych działań;
  • Measurable – mierzalny, czyli można obiektywnie sprawdzić jego osiągnięcie;
  • Agreed – zaakceptowany przez obie strony;
  • Realistic – realistyczny, czyli możliwy do osiągnięcia;
  • Timed – określony w czasie.

Potraktuj to jak swego rodzaju przepis bądź szablon, który powinien zawsze towarzyszyć Ci w procesie ustalania celów. Jak trafnie już zauważyliście, Performance Management skupia się na dwóch elementach: zarządzaniu rezultatami oraz ustaleniu kompetencji potrzebnych do ich realizacji. Rezultat wskazuje poziom ukończenia bądź nieukończenia danego zadania, cel natomiast jest swego rodzaju oczekiwaniem przełożonego w stosunku do pracownika, by osiągnąć zamierzony rezultat.  Kompetencje to wiedza i umiejętności, których potrzebujesz do wykonania postawionych wcześniej celów.

Jakie są zalety posiadania przejrzystego procesu Performance Management?

Pracownicy – są świadomi swego wkładu w realizację celów firmowych, przez co zwiększa się ich zaangażowanie. Pamiętajcie, że cele powinny być ustalane wspólnie; uzyskanie obustronnej akceptacji zwiększy prawdopodobieństwo osiągnięcia danego celu.  Przecież nikt z nas nie lubi jak nam się coś narzuca, prawda?

Menedżerowie – ułatwia im to przeprowadzanie ocen okresowych pracowników, jej kryteria są ujednolicone przez co cały proces nie tylko wydaje się bardziej sprawiedliwy, ale taki rzeczywiście jest. Co więcej, menadżerowie mogą efektywniej zarządzać osiągnięciami całego zespołu poprzez regularne dzielenie się konstruktywnym feedbackiem.

Cała firma – mądre powiedzenie głosi, że jeśli nie wiesz dokąd zmierzasz, to nigdy tam nie dotrzesz (if you don’t know where you are going, you are never going to get there). Performance Management pozwala firmie ustalić w którym kierunku chce zmierzać oraz pozwala na monitorowanie postępu. Ma również pozytywny wpływ na efektywność pracowników oraz zmniejsza ich rotację.

Katarzyna Kowalska

Pasjonuje się marketingiem i bardzo wierzy w siłę dobrego content marketingu. 9 lat spędziła w Anglii, ostatnio pracując w Philips Healthcare and Datamonitor Consumer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *