Hodowanie sukcesu: co wspólnego ma kultura organizacyjna z innowacyjnością

Znaczenie kultury organizacyjnej firmy dla jej wyniku biznesowego trudno jednoznacznie zmierzyć, czy nawet oszacować. Domyślamy się, że główną rolę w budowaniu i utrzymaniu silnej kultury wewnętrznej odgrywa zarząd, którego działania i decyzje mają przecież proste przełożenie na wynik. Jednak, jak pokazał raport firmy Microsoft, niezależnie od wysiłków zarządu, pewne kwestie związane z kulturą organizacyjną mogą zahamować rozwój i konkurencyjność firmy, stając na drodze jej innowacyjności.

Cztery progi zwalniające biznes

Szczególnie znaczące, a zarazem najtrudniejsze do pokonania, okazują się:

  • Praca w „silosach” – niewystarczająca komunikacja pomiędzy zespołami projektowymi lub działami w firmie;
  • Brak zaufania do pracowników – rozbudowane procedury wewnętrzne, lecz także brak zaufania pracowników do siebie nawzajem, prowadzący do konfliktów;
  • Niski poziom współpracy i kultura rywalizacji;
  • Strach przed porażką i związaną z nią karą, który powstrzymuje od podejmowania nowatorskich działań.

Jak kształtować kulturę innowacyjności?

Autorzy raportu wskazują trzy kwestie jako kluczowe.

Przede wszystkim: podejmowanie i promowanie współpracy z zewnętrznymi partnerami, np. zaangażować dostawców lub klientów w inicjatywy crowdsourcingowe. Najlepsze pomysły nie muszą pochodzić od pracowników firmy, a osoby z zewnątrz mają własną perspektywę i świeże spojrzenie.

Druga kwestia, to wdrożenie obiektywnego systemu oceny wydajności w firmie – bo nie da się zarządzać czymś, czego się nie mierzy. Autorzy sugerują, że dobrym punktem wyjścia jest audyt wewnętrzny dotyczący poziomu innowacyjności na każdym etapie działalności.

Ostatnim punktem jest zaś budowanie elastycznego podejścia do pracy. Jak wiadomo, najlepsze pomysły nie przychodzą do głowy w czasie pracy. Modelowym systemem, w którym osiągane są lepsze wyniki i jednocześnie niższy stres, jest środowisko nastawione na wyniki, czyli umożliwienie pracownikom samodzielnego decydowania o tym, kiedy i jak pracują – o ile dostarczają wyniki zgodnie z oczekiwaniami.

Pierwszy krok ku zmianie

Doskonałym wsparciem podczas zmiany kultury organizacyjnej na wspierającą innowacyjność może być technologia. Wdrożenie firmowej sieci społecznościowej jest pierwszym krokiem w kierunku ułatwienia współpracy w zespołach projektowych ponad podziałami „silosów” oraz budowania i wzmacniania relacji w zespołach i z przełożonym. Narzędzia tego rodzaju pozwalają na bieżącą analizę sytuacji: pomiar zaangażowania, pokazanie szerszej perspektywy działań i wyników, a dodatkowo sprawiają, że miejsce pracy staje się bardziej przyjazne i zabawne.

Oczywiście żadne z tych działań samo w sobie nie poprawi wyniku z dnia na dzień – zmiana kultury organizacji wymaga stałej uwagi i regularnego działania. Łączenie różnych inicjatyw w spójną strategię i budowanie kultury innowacyjności, chociaż wydaje się trudne, niesie istotne korzyści dla biznesu.

Zastanówcie się, jakie czynniki mają największy wpływ na innowacyjność w Waszych firmach. Być może niewielka zmiana wystarczy, by przełamać wewnętrzne trudności i zwiększyć jej konkurencyjność w branży?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *