Wykorzystuj potencjał swoich pracowników

Chcesz poprawić efektywność Twojego zespołu i lepiej zarządzać jego pracą? Chcesz badać potencjał pracowników? Zobacz, jak pomoże Ci w tym kilka narzędzi platformy internetowej emplo.

Narzędzie nr 1 – cele i mierniki

Jak to działa?

emplo pozwala przypisywać cele poszczególnym osobom, działom i całej organizacji oraz określać czas na ich wykonanie (np. cele miesięczne, kwartalne, roczne).  Wszystkie priorytety możemy podzielić na dowolną liczbę mniejszych zadań, które doprowadzą nas do realizacji celu.

Przy każdym zadaniu określamy mierniki, które pozwolą nam na bieżąco monitorować postęp prac (np. liczbowe lub procentowe).

Dlaczego warto z niego korzystać?

 • Pracownicy i przełożeni mają jasność, kto odpowiada za realizację konkretnych zadań.
 • Projekty są planowane w bardziej przemyślany sposób – z uwzględnieniem wszystkich etapów i zadań do wykonania.
 • Określenie mierników zmusza do przemyślenia, jakich konkretnych efektów oczekujemy.
 • Pracownicy i przełożeni na bieżąco kontrolują, jak wygląda realizacja poszczególnych priorytetów.

Jak często z niego korzystać?

 • Cele można stawiać w zależności od potrzeb, np. raz na kwartał lub raz do roku.
 • Aktualizacja statusów celów powinna odbywać się na bieżąco – pozwoli to lepiej organizować pracę i nie zapominać o wyznaczonych zadaniach.

 

Narzędzie nr 2 – ocena pracy

Jak to działa?

Intuicyjny kreator emplo pozwala przygotować dowolny szablon oceny. Możesz też korzystać z gotowych szablonów dostępnych w emplo. Określ, jakie elementy pracy chcesz oceniać, biorąc pod uwagę m.in. stanowisko zajmowane przez ocenianą osobę i pracę w konkretnym dziale.

Dzięki ocenie możesz w jasny sposób wyrazić, w jakim stopniu zadowala Cię praca konkretnego pracownika. W emplo możesz korzystać z kilku skal oceny, np. oceny liczbowej (1–5) i opisowej.

Dlaczego warto z niego  korzystać?

 • Pracownicy i przełożeni wiedzą, jak oceniane są efekty pracy poszczególnych osób.
 • Pracownicy otrzymują jasny sygnał, które elementy warsztatu pracy muszą doskonalić, aby lepiej realizować zadania.
 • Wynik oceny pracy może być jasnym kryterium przyznania podwyżki lub awansu.
 • Wyniki oceny pracy można porównywać np. między zespołami i działami, co pozwoli na wyciągnięcie wniosków na temat ich efektywności.

Jak często z niego korzystać?

 • Ocena pracy jest najczęściej przeprowadzana raz w roku.
 • Niektóre firmy częściej przeprowadzają ocenę pracy, korzystając z mniej złożonych arkuszy.

 

Narzędzie nr 3 – instant fedback

Jak to działa?

Instant feedback jest krótką informacją zwrotną udzielaną od razu po wykonaniu zadania. Określ, w jakich sytuacjach chcesz się dzielić swoją opinią z wybranymi pracownikami, np. po zakończonym projekcie, ważnym spotkaniu lub wystąpieniu, i na bieżąco oceniaj osiągnięcia pracowników.

Dlaczego warto z niego korzystać?

 • Dzięki szybkiej informacji zwrotnej pracownik może na bieżąco doskonalić swój warsztat pracy, dostosowując go do oczekiwań i potrzeb firmy.
 • Analiza wykonanych zadań pozwala uniknąć błędów w przyszłości oraz utrwalać właściwe zachowania wpływające na sukces.
 • Pracownik ma poczucie stałego wsparcia ze strony bardziej doświadczonych osób.
 • Instant feedback ułatwia przeprowadzenie rocznej oceny pracy.

Jak często z niego korzystać?

 • Instant feedback powinien być przeprowadzany na bieżąco, np. po zakończeniu projektu lub sfinalizowaniu procesu sprzedażowego.

 

Narzędzie nr 4 – ocena kompetencji

Jak to działa?

Określ, jakie kompetencje są najbardziej pożądane w Twojej firmie, konkretnym zespole lub na określonym stanowisku. Możesz skorzystać z listy kompetencji dostępnej w emplo. Przygotuj odpowiednie szablony oceny i zapraszaj do procesu wybrane osoby. Decyduj, kto może oceniać danego pracownika, np. on sam i przełożony, współpracownicy, podwładni. emplo – w zależności od potrzeb, zapewnia anonimowość wyników.

Dlaczego warto z niego  korzystać?

 • Pracownik otrzymuje jasną informację, jakich kompetencji oczekuje od niego pracodawca i jak jest postrzegany przez współpracowników.
 • Przełożony dowiaduje się, jak jego styl pracy jest oceniany przez podwładnych – dzięki temu może lepiej zarządzać zespołem w przyszłości.
 

Jak często z niego korzystać?

 • Ocenę pracy przeprowadza się najczęściej raz w roku.

Pamiętaj:

nawet najlepiej przygotowany proces oceny pracy i kompetencji może nie przynieść oczekiwanych efektów bez odpowiedniej komunikacji. Pracownicy muszą być dobrze poinformowani o kolejnych etapach procesu, uzyskiwać szybkie odpowiedzi na pytania i zapoznać się z podsumowaniem oceny.

emplo wpiera komunikacyjną stronę procesu oceny – pamiętaj, aby korzystać m.in. z aktualności firmowych i grup dyskusyjnych.

Chcesz lepiej zarządzać efektywnością w Twojej firmie? Przenieś wybrane procesy do intuicyjnej platformy online i sprawniej realizuj cele biznesowe. Dowiedz się więcej na temat zarządzania efektywnością z emplo. 

Dominika Bareja-Muzyczuk

Specjalista ds. content marketingu

Od kilku lat związana z marketingiem online. Zajmuje się m.in. koordynacją kampanii produktowych i content marketingowych oraz redakcją różnego rodzaju treści, m.in. na serwisy internetowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *