DLA UŻYTKOWNIKÓW

Ankiety w emplo

87 views 2 maja 2016 8 listopada 2016 pawelleks 0

Ankiety w emplo w prosty i szybki sposób umożliwiają komunikację z osobami, których opinie na dany temat chcesz poznać. Utworzona ankieta może być prywatna lub publiczna, a odpowiedzi mogą być jawne lub anonimowe. Do budowy kwestionariusza pytań służą różne typy pytań, które możesz umieścić na jednej lub wielu stronach, a sam kwestionariusz można zapisać, jako szablon i wielokrotnie korzystać z niego w przyszłości. Na każdym etapie jej przebiegu masz dostęp do dashboardu twórcy ankiety, a także do graficznego podsumowania odpowiedzi. Po jej zakończeniu możesz pobrać wyniki w formie raportu.

Poprzedni Następny