DLA UŻYTKOWNIKÓW

Budowanie ankiety

205 views 22 czerwca 2021 23 czerwca 2021 emplo-support 0

Aby przejść do kreatora ankiet, przejdź do menu Narzędzia, zakładki Ankiety i kliknij Dodaj ankietę.

Uzupełnij podstawowe informacje o ankiecie. Dodaj nazwę i opis – zdecyduj, czy będzie to ankieta publiczna, czy prywatna oraz czy udzielane odpowiedzi będą anonimowe, ustaw jej czas rozpoczęcia i zakończenia. Możesz także edytować opis, aby był powitaniem lub instrukcją dla pracownika.

Na każdym etapie możesz przerwać tworzenie ankiety, zapisując ją jako draft.

Draft umożliwia powrót do przerwanego miejsca i dokończenie tworzenia ankiety w dowolnym momencie.

Ankietę można zapisać jako szablon, aby móc go wykorzystywać wielokrotnie do tworzenia nowych ankiet. Możliwość zapisu jako szablon jest dostępna na każdym etapie tworzenia nowej ankiety.

Po wypełnieniu Informacji podstawowych przejdź na kolejna zakładkę, aby rozpocząć tworzenie treści.

Automatycznie do ankiety zostaną przypisane 3 przykładowe pytania, na 3 oddzielnych stronach.

Możesz edytować przykładowy szablon, lub usunąć podpowiedź i samemu dodać potrzebną ilość stron i pytań.

Po dodaniu nowego pytania, wybierz typ pytania, a następnie wypełnij odpowiednie pola zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w polu dodawania treści. Pamiętaj, żeby zapisać pytanie, przed dodaniem kolejnej strony, klikając w przycisk Zapisz.

W trakcie tworzenia ankiety możesz dodać dowolną liczbę stron i pytań na poszczególnych stronach. Możesz zmieniać kolejność zapisanych pytań lub przenosić je pomiędzy stronami. W każdej chwili możesz także usunąć stronę albo edytować / usunąć pytanie. Po skończeniu tworzenia pytania, istnieje możliwość zobaczenia jego wyglądu ostatecznego, poprzez rozwinięcie pytania w panelu z jego prawej strony.

 

Sprawdź informacje podane podczas tworzenia ankiety. Jeśli wszystko się zgadza, rozpocznij ankietę klikając w przycisk Zapisz i aktywuj.

 

Utworzona przez Ciebie ankieta znajduje się na liście ankiet w menu Narzędzia, w sekcji Ankiety. Na górze listy widoczne są najnowsze ankiety.

 

Teraz pozostało zaproszenie uczestników ankiety.