DLA UŻYTKOWNIKÓW

Ankieta jawna / anonimowa

50 views 22 czerwca 2021 23 czerwca 2021 emplo-support 0

Kreator ankiet umożliwia utworzenie ankiety jawnej, bądź anonimowej.

W ankiecie jawnej odpowiedzi respondentów są widoczne dla jej twórcy.

Ankieta anonimowa uniemożliwia identyfikację odpowiedzi udzielonych przez poszczególne osoby (raport szczegółowy w XLS). Dashboard oraz raporty dostępne są dopiero po zakończeniu ankiety. Lista osób, które przystąpiły do ankiety jest dostępna przy nim. 3 osobach, które udzieliły odpowiedzi. Ankiety anonimowej nie możemy także wznowić.