DLA UŻYTKOWNIKÓW

Ankieta prywatna / publiczna

63 views 22 czerwca 2021 23 czerwca 2021 emplo-support 0

Wybór ankiety publicznej lub prywatnej dostępny jest w Informacjach podstawowych podczas tworzenia ankiety.

Ankieta publiczna jest dostępna dla wszystkich użytkowników, tzn. będzie widoczna na liście ankiet, jako dostępna do wypełnienia bez względu na to, czy pracownik został do niej zaproszony.

Ankieta prywatna jest widoczna i możliwa do wypełnienia tylko przez użytkowników wskazanych przez jej twórcę. Pozostali użytkownicy nie widzą ankiety na liście.