DLA UŻYTKOWNIKÓW

Grafika wielokrotnego wyboru

23 views 2 maja 2016 24 czerwca 2021 emplo-support 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego, w którym możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź w formie graficznej spośród skończonej liczby grafik do wyboru. W kwestionariuszu możliwe odpowiedzi prezentowane są w postaci obrazków z przyciskami.

Pytanie posiada parę dodatkowych opcji:

-“odpowiedź wymagana”, nie pozwoli przejść dalej, bez udzielenia odpowiedzi na pytanie

-“pokaż tekst pomocy” umożliwia dodanie tekstu pomocy od twórcy dla wypełniającego

-“uzasadnienie udzielonej odpowiedzi” wymaga opisu zaznaczonej odpowiedzi