DLA UŻYTKOWNIKÓW

Macierz jednokrotnego wyboru

27 views 2 maja 2016 24 czerwca 2021 emplo-support 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego w formie tabeli, dla którego pracownik może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w danym wierszu. Tworząc pytanie wpisz odpowiednio w wierszach i kolumnach treści, wobec których ma się ustosunkować pracownik.

Pytanie posiada parę dodatkowych opcji:

-“odpowiedź wymagana”, nie pozwoli przejść dalej, bez udzielenia odpowiedzi na pytanie

-“pokaż tekst pomocy” umożliwia dodanie tekstu pomocy od twórcy dla wypełniającego

-“uzasadnienie udzielonej odpowiedzi” wymaga opisu zaznaczonej odpowiedzi