DLA UŻYTKOWNIKÓW

NPS (The Net Promoter Score)

25 views 2 maja 2016 24 czerwca 2021 emplo-support 0

NPS (Net Promoter Score) w emplo jest pytaniem, które ukazuje związek pomiędzy pewną wartością, a poziomem wynikającej z niej satysfakcji. Jego idea polega na zadaniu jednego pytania: Jak bardzo jest prawdopodobne, że polecisz [X] swojemu znajomemu? Pracownik zaznacza odpowiedź na 10 stopniowej skali, na której 0 oznacza, że dana wartość w ogóle nie jest godna polecenia, a 10 oznacza, że jest całkowicie godna polecenia.

Dla poszczególnych odpowiedzi na skali możesz dodać pytania zależne w formie pytań otwartych. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiedni przycisk i dodasz treść pytań dla poszczególnych odpowiedzi na skali.