DLA UŻYTKOWNIKÓW

Skala

30 views 2 maja 2016 24 czerwca 2021 emplo-support 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego, w którym pracownik może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź na skali numerycznej w przedziale od 1 do 10. Możesz też dowolnie zawężać skalę w tym przedziale, np. 1 – 5, 3 – 9.