DLA UŻYTKOWNIKÓW

Sortowanie obrazków

26 views 2 maja 2016 23 czerwca 2021 emplo-support 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego, w którym pracownik może ułożyć odpowiedzi graficzne w odpowiedniej kolejności np. od najmniej do najbardziej preferowanych. W kwestionariuszu możliwe odpowiedzi prezentowane są w postaci listy obrazków z możliwością ich przesuwania.

Pytanie posiada parę dodatkowych opcji:

-“pokaż tekst pomocy” umożliwia dodanie tekstu pomocy od twórcy dla wypełniającego

-“uzasadnienie udzielonej odpowiedzi” wymaga opisu zaznaczonej odpowiedzi