DLA UŻYTKOWNIKÓW

Tworzenie ankiety

143 views 2 maja 2016 29 listopada 2016 pawelleks 0

Aby przejść do kreatora ankiet, przejdź do menu Narzędzia, zakładki Ankiety i kliknij Dodaj ankietę.

Jeżeli nie możesz utworzyć ankiety, prawdopodobnie nie masz do tego stosownych uprawnień. Skontaktuj się z administratorem emplo w swojej firmie.

[ankiety_2_1]ankiety_2_2

Uzupełnij podstawowe informacje o ankiecie. Dodaj nazwę i opis – zdecyduj, czy będzie to ankieta publiczna, czy prywatna oraz czy udzielane odpowiedzi będą anonimowe, ustaw jej czas rozpoczęcia i zakończenia. Możesz także edytować instrukcję (powitanie) oraz podziękowanie za wypełnienie kwestionariusza.

[ankiety_2_3]

Na tym etapie możesz także wykorzystać wcześniej utworzony szablon klikając w przycisk Wybierz szablon. Na każdym etapie możesz przerwać tworzenie ankiety, zapisać ją jako wersję roboczą i wrócić do niej później.

ankiety_2_4ankiety_2_5ankiety_2_6 ankiety_2_7

Podstawowe Informacje na temat ankiety będą widoczne na górnym pasku w kolejnych krokach tworzenia ankiety.

Budowę ankiety zacznij od kliknięcia w przycisk Dodaj pytanie, które automatycznie zostanie przypisane do pierwszej strony ankiety.

[ankiety_2_8]

Wybierz typ pytania, a następnie wypełnij odpowiednie pola zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w polu dodawania treści. Pamiętaj, żeby zapisać pytanie, przed dodaniem kolejnej strony, klikając w przycisk Zapisz.

[ankiety_2_9]ankiety_2_10

W trakcie tworzenia kwestionariusza możesz dodać dowolną liczbę stron i pytań na poszczególnych stronach. Możesz zmieniać kolejność zapisanych pytań lub przenosić je pomiędzy stronami. W każdej chwili możesz także usunąć stronę albo edytować / usunąć pytanie. Na tym etapie możesz także zapisać efekty swojej pracy – jako szablon, a także podejrzeć jej ostateczny efekt klikając w przycisk Podgląd.

ankiety_2_11

Sprawdź informacje podane podczas tworzenia ankiety. Jeśli wszystko się zgadza, rozpocznij ankietę klikając w przycisk Start ankiety.

ankiety_2_13[ankiety_2_14]ankiety_2_15

Utworzona przez Ciebie ankieta znajduje się na liście ankiet w menu Narzędzia, w sekcji Ankiety.

[ankiety_2_16]

Teraz zaproś uczestników ankiety.