DLA UŻYTKOWNIKÓW

Grafika wielokrotnego wyboru

21 views 2 maja 2016 30 listopada 2016 pawelleks 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego, w którym możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź w formie graficznej spośród skończonej ilości grafik do wyboru. W kwestionariuszu możliwe odpowiedzi prezentowane są w postaci obrazków z przyciskami. Propozycje grafik dodaj w polu do tego przeznaczonym, a następnie podpisz je w polu Nazwa obrazka.

[ankiety_5.7_1][ankiety_5.7_2]

Poprzedni Następny