DLA UŻYTKOWNIKÓW

Macierz jednokrotnego wyboru

25 views 2 maja 2016 30 listopada 2016 pawelleks 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego w formie tabeli, dla którego pracownik może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź w danym wierszu. Tworząc pytanie wpisz odpowiednio w wierszach i kolumnach treści, wobec których ma się ustosunkować pracownik.

[ankiety_5.15_1][ankiety_5.15_3]

Wskazówka:

To pytanie jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy lista tematów wobec których ma się ustosunkować pracownik jest długa, a zestaw możliwych dla nich odpowiedzi jest taki sam.

Poprzedni Następny