DLA UŻYTKOWNIKÓW

Macierz wielokrotnego wyboru

23 views 2 maja 2016 30 listopada 2016 pawelleks 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego w formie tabeli, w którym pracownik może zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź w danym wierszu. Tworząc pytanie wpisz odpowiednio w wierszach i kolumnach treści, wobec których ma się ustosunkować pracownik.

[ankiety_5.16_1][ankiety_5.16_2]

Wskazówka:

To pytanie jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy lista tematów, wobec których ma się ustosunkować pracownik jest długa, a zestaw możliwych dla nich odpowiedzi jest taki sam.

Poprzedni Następny