DLA UŻYTKOWNIKÓW

NPS (The Net Promoter Score)

24 views 2 maja 2016 30 listopada 2016 pawelleks 0

NPS (Net Promoter Score) w emplo jest pytaniem, które ukazuje związek pomiędzy pewną wartością, a poziomem wynikającej z niej satysfakcji. Jego idea polega na zadaniu jednego pytania: Jak bardzo jest prawdopodobne, że polecisz [X] swojemu znajomemu? Pracownik zaznacza odpowiedź na 10 stopniowej skali, na której 0 oznacza, że dana wartość w ogóle nie jest godna polecenia, a 10 oznacza, że jest całkowicie godna polecenia.

Dla poszczególnych odpowiedzi na skali możesz dodać pytania zależne w formie pytań otwartych. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiedni przycisk i dodasz treść pytań dla poszczególnych odpowiedzi na skali.

ankiety_5-17_1[ankiety_5.17_4] [ankiety_5.17_3] [ankiety_5.17_2]

Wskazówka:

Ze względu na udzielone odpowiedzi, uczestników takiej ankiety dzieli się na:

  • Promotorów – osoby entuzjastycznie nastawione, lojalne (odpowiedzi 9-10 na skali)
  • Pasywnych – osoby zadowolone, ale podatne na konkurencyjne oferty (odpowiedzi 7-8 na skali)
  • Detraktorów – osoby niezadowolone, które nie będą polecać (odpowiedzi 0-6 na skali)

W następnej kolejności liczymy odsetek promotorów i odejmujemy odsetek krytyków. Wynik, który uzyskujemy to właśnie Net Promoter Score.