DLA UŻYTKOWNIKÓW

Pytanie jednokrotnego wyboru

32 views 2 maja 2016 30 listopada 2016 pawelleks 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego, w którym możliwa jest tylko jedna odpowiedź spośród skończonej ilości odpowiedzi do wyboru. W kwestionariuszu możliwe odpowiedzi prezentowane są w postaci listy przycisków. Propozycje odpowiedzi wpisz w polu tekstowym w oddzielnych wierszach, jedna pod drugą.

ankiety_5-2_1[ankiety_5.2_2]

Wskazówka:

Wykorzystaj ten typ pytania, jeśli chcesz uzyskać precyzyjną odpowiedź.

Poprzedni Następny