DLA UŻYTKOWNIKÓW

Pytanie otwarte

39 views 2 maja 2016 25 listopada 2016 pawelleks 0

Jest to typ pytania, na które pracownik może udzielić swobodnej wypowiedzi pisemnej. Dobrze skonstruowane pytanie otwarte skłoni pracowników do szerszej wypowiedzi, a Tobie pozwoli uzyskać nietypowe odpowiedzi. Pytanie takie powinno być zadane w sposób nie sugerujący odpowiedzi.

[ankiety_5.1_1]

Wskazówki:

Nie zaczynaj pytania otwartego od „Czy…”, na takie pytanie naturalnie nasuwa się odpowiedź tak lub nie.

Odpowiedź na to pytanie wymaga zaangażowania ze strony pracownika. Oznacz to pytanie, jako obowiązkowe, jeżeli nie chcesz, żeby pozostało puste.

[ankiety_5.1_2]

Przykłady pytań otwartych:

  • Jakie elementy szkolenia oceniasz najwyżej i z jakiego powodu?

  • Z jakiego powodu zdecydowałeś się na zmianę miejsca pracy?

Poprzedni Następny