DLA UŻYTKOWNIKÓW

Pytanie wielokrotnego wyboru

26 views 2 maja 2016 30 listopada 2016 pawelleks 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego, w którym możliwa jest więcej niż jedna odpowiedź spośród skończonej ilości odpowiedzi do wyboru. W kwestionariuszu możliwe odpowiedzi prezentowane są w postaci listy przycisków. Propozycje odpowiedzi wpisz w polu tekstowym w oddzielnych wierszach, jedna pod drugą.

ankiety_5-3_1[ankiety_5.3_2]

Wskazówka:

Do utworzonego pytania dodaj Pokaż tekst pomocy np. o treści: Możesz zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Dzięki temu pracownik dowie się w jaki sposób udzielić odpowiedzi, a to wpłynie na uzyskane przez Ciebie wyniki ankiety.

Poprzedni Następny