DLA UŻYTKOWNIKÓW

Ranking (tekst)

25 views 2 maja 2016 30 listopada 2016 pawelleks 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego, w którym pracownik może ułożyć odpowiedzi tekstowe w odpowiedniej kolejności np. od najmniej do najbardziej preferowanych. W kwestionariuszu możliwe odpowiedzi prezentowane są w postaci listy odpowiedzi z możliwością ich przesuwania. Propozycje odpowiedzi wpisz w polu tekstowym w oddzielnych wierszach, jedna pod drugą.

[ankiety_5.9_1]ankiety_5-9_2

Wskazówka:

Do utworzonego pytania dodaj Pokaż tekst pomocy np. o treści: Uszereguj odpowiedzi umieszczając najtrafniejszą na górze, a najmniej interesującą na dole. Dzięki temu pracownik dowie się, w jaki sposób ułożyć odpowiedzi, a to wpłynie na uzyskane przez Ciebie wyniki ankiety.

Poprzedni Następny