DLA UŻYTKOWNIKÓW

Skala opisowa

27 views 2 maja 2016 30 listopada 2016 pawelleks 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego, w którym pracownik może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź na skali z odpowiedziami w formie tekstowej.

[ankiety_5.14_1][ankiety_5.14_2]

Wskazówka:

Dodając możliwe odpowiedzi umieść w pierwszym wierszu tę, która będzie najwyższą wartością, a w ostatnim wierszu tę o najniższej wartości.

Poprzedni Następny