DLA UŻYTKOWNIKÓW

Skala

26 views 2 maja 2016 30 listopada 2016 pawelleks 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego, w którym pracownik może zaznaczyć tylko jedną odpowiedź na skali numerycznej w przedziale od 1 do 10. Możesz też dowolnie zawężać skalę w tym przedziale, np. 1 – 5, 3 – 9.

[ankiety_5.13_1][ankiety_5.13_2]

Wskazówka:
Zaznaczenie opcji Dodaj brak odpowiedzi podczas dodawania pytania umożliwi pracownikowi niezaznaczanie odpowiedzi na skali liczbowej.

Poprzedni Następny