DLA UŻYTKOWNIKÓW

Sortowanie obrazków

24 views 2 maja 2016 30 listopada 2016 pawelleks 0

Jest to rodzaj pytania zamkniętego, w którym pracownik może ułożyć odpowiedzi graficzne w odpowiedniej kolejności np. od najmniej do najbardziej preferowanych. W kwestionariuszu możliwe odpowiedzi prezentowane są w postaci listy obrazków z możliwością ich przesuwania. Propozycje grafik dodaj w polu do tego przeznaczonym, a następnie podpisz je w polu Nazwa obrazka.

ankiety_5-8_1ankiety_5-8_2

Wskazówka:

Do utworzonego pytania dodaj Pokaż tekst pomocy np. o treści: Umieść najciekawszą na górze, a najmniej interesującą na dole. Dzięki temu pracownik dowie się, w jaki sposób ułożyć obrazki, a to wpłynie na uzyskane przez Ciebie wyniki ankiety.

Poprzedni Następny