DLA UŻYTKOWNIKÓW

Kategoryzacja obszarów wiedzy

39 views 2 maja 2016 23 października 2018 emplo-support 0

Ostatnim krokiem jest utworzenie kategorii, które pojawią się w Twoim obszarze wiedzy. Dzięki nim artykuły będą pogrupowane, a Twój obszar będzie przejrzysty w nawigacji.

kategorie

Aby dodać nową kategorię, kliknij prawym przyciskiem myszy w pole oznaczone BAZA WIEDZY i wybierz Dodaj:

dodawaniekategorii

Nadaj tytuł nowej kategorii.

W ten sam sposób możesz dodać kolejny element, zmienić nazwę lub usunąć element dodany wcześniej – kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz odpowiednią funkcję.

Na zakończenie potwierdź operację przyciskiem Zapisz. Twój nowy obszar wiedzy jest gotowy.

Poprzedni Następny