DLA UŻYTKOWNIKÓW

Umieszczanie ważnego linku na stronie głównej

35 views 2 maja 2016 4 maja 2018 emplo-support 0

Jeśli masz uprawnienia do edycji ważnych linków, przejdź do menu Baza wiedzy, a następnie do zakładki Ważne linki. Najedź kursorem myszki na link, który chcesz umieścić na stronie głównej. Podświetl i wybierz przycisk Edytuj:

[bazawiedzy_1.1_1]

Zaznacz opcję pokaż w Aktualnościach, a następnie potwierdź przyciskiem Zapisz.

bazawiedzy_1-1_2

Uwaga: Na głównej stronie widoczne jest dziesięć linków z włączoną opcją pokaż w Aktualnościach. Aby wyświetlić nowy link, zastąp nim jeden z poprzednich.

Poprzedni Następny