DLA UŻYTKOWNIKÓW

Zapraszanie / dodawanie do grupy

56 views 29 kwietnia 2016 19 czerwca 2018 emplo-support 0

Wszyscy administratorzy grup mogą zaprosić do nich wybrane osoby. Oznacza to, że osoba otrzymująca takie zaproszenie może je przyjąć bądź odrzucić.

Zaraz po utworzeniu grupy, na jej stronie głównej po prawej stronie znajdziesz pole:

grupy_5-3_1

Po kliknięciu na przycisk Zaproś kolejne osoby otworzy się okno Wybieraczki, za pomocą którego możesz wysłać zaproszenie.

Drugą opcją jest dodawanie użytkowników do grup, co oznacza, że wybrana osoba zostanie przypisana do grupy bez możliwości samodzielnego jej opuszczenia. Przypisanie osób do danej grupy odgórnie daje pewność, że osoby te nie zostaną pominięte w komunikacji ważnych dla firmy informacji. Za dodawanie użytkowników do grup bez wysyłania im zaproszeń odpowiada szczególne uprawnienie. Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości, skontaktuj się ze administratorem emplo w Twojej firmie.

Poprzedni Następny