DLA UŻYTKOWNIKÓW

Tworzenie nowego artykułu

199 views 29 kwietnia 2016 19 października 2016 emplo-support 0

Ikona prowadząca do tworzenia nowego artykułu znajduje się zawsze na głównej belce danego obszaru, w prawej części ekranu.

[komunikacja_6_1]

Ekran edycji artykułu składa się z dwóch kolumn. Szeroka lewa kolumna zawiera okna edycji treści. W węższej kolumnie po prawej stronie możesz ustawić parametry publikacji artykułu.

Aby opublikować artykuł, wymagane jest podanie tytułu oraz treści – te pola są oznaczone gwiazdką. Dodanie zdjęcia nie jest obowiązkowe, ale podnosi atrakcyjność wyświetlania informacji o artykule.

[komunikacja_6_2][komunikacja_6_2a]

Zapisz wersję roboczą klikając Zapisz draft lub publikuj artykuł, klikając Publikuj.

Poprzedni Następny