DLA UŻYTKOWNIKÓW

Dostęp do złożonych wniosków firmowych

12 views 16 września 2016 10 stycznia 2020 emplo-support 0

Dostęp do złożonych wniosków mają tylko wnioskodawcy, osoby akceptujące lub potwierdzające przyjęcie wniosku oraz osoby uprawnione do zarządzania wszystkimi wnioskami w firmie. Najczęściej są to administratorzy emplo w firmie.