DLA UŻYTKOWNIKÓW

Sprawdzanie statusu wniosku firmowego

14 views 16 września 2016 10 stycznia 2020 emplo-support 0

Kiedy Twój wniosek zostanie rozpatrzony, otrzymasz powiadomienie systemowe – tzw. dzwonek.

W każdej chwili możesz sprawdzić status złożonego wniosku. W tym celu przejdź do menu Wnioski, a następnie wybierz zakładkę Złożone wnioski:

O statusie wniosku informuje kolorowe kółeczko znajdujące się po lewej stronie na jego etykiecie. Kolorem pomarańczowym oznaczane są wnioski oczekujące, zielonym zaakceptowane, a czerwonym odrzucone.

Klikając w wybrany wniosek przejdziesz do szczegółowych informacji takich, jak treść wypełnionych pól oraz data złożenia wniosku. Po prawej stronie ekranu znajdziesz opis poszczególnych etapów Proces akceptacji wniosku: