DLA UŻYTKOWNIKÓW

Tworzenie szablonu wniosków firmowych

6 views 8 stycznia 2020 emplo-support 0

Osoby z aktywnym uprawnieniem do Dostępu do kreatora wniosków mogą tworzyć i edytować szablony wniosków. Listę szablonów wniosków znajdziesz w menu Wnioski w zakładce Szablony wniosków.

Na liście znajdziesz Aktywne wnioski, które są dostępne do złożenia dla wybranych osób, oraz Nieaktywne wniosku, czyli wersje robocze formularzy, dostępne wyłącznie przez twórców szablonów i osoby z uprawnieniem do kreatora wniosków.

Aby utworzyć nowy szablon wniosku firmowego wybierz przycisk “Dodaj szablon”.

W zakładce “Informacje podstawowe” podaj ogólne informacje o nowym szablonie wniosku. Wpisane informacje pojawią się na liście “Dostępnych wniosków” oraz na podglądzie formularza wniosku.

W zakładce “Formularz wniosku” zbuduj formularz wniosku korzystając z wielu typów dostępnych pól. Sekcje z pytaniami będą bardziej przejrzyste, jeśli oddzielisz je za pomocą nagłówków i tekstów pomocniczych.

Dowolnie zmieniaj kolejność dodanych pól łapiąc i przeciągając w nowe miejsce.

W zakładce Składanie i proces akceptacji wybierz osoby, które będą mogły składać nowy wniosek, oraz utwórz proces jego akceptacji.

Wybierz czy wniosek będzie dostępny dla wszystkich pracowników czy też wyłącznie wybranych osób. Masz również możliwość automatycznego wyboru osób, które pełnią funkcję przełożonego.

Stwórz proces akceptacji wniosku dodając kolejne etapy. Podaj nazwę etapu i wybierz sposób akceptacji (o różnicach pomiędzy potwierdzeniem a akceptacją pisaliśmy tutaj). Wybierz kto będzie mógł rozpatrywać wniosek na tym etapie. Możesz wskazać przełożonych lub wybrane osoby. Określ czy po złożeniu, wniosek trafi do jednej (wybranej podczas składania wniosku) osoby lub wszystkich, które zostały wybrane jako akceptujący na tym etapie.

Tworzysz wniosek o awans dla podwładnego, ale nie chcesz dzielić się poufnymi informacjami na poszczególnych etapach? Nic prostszego! Wybierz pola, które będą widoczne na ich etapie akceptacji. Zaznacz opcję “Wybrane sekcje i pola”, a następnie kliknij w “Zobacz wybrane pola do akceptacji”.

Zaznacz które z pytań w formularzu powinny być widoczne na dodawanym etapie.

Zapisz i aktywuj nowy szablon wniosku, jeśli chcesz go udostępnić do składania wybranym osobom w firmie lub Zapisz wersję roboczą i zachowaj zmiany wprowadzone we wniosku (bez możliwości jego składania).