DLA UŻYTKOWNIKÓW

Dostępne dni urlopowe

41 views 5 września 2016 17 maja 2018 emplo-support 0

Na swojej karcie pracownika znajdziesz skróconą informację:

wnioski_6_1wnioski_6_2

A po najechaniu myszą:

wnioski_6_3

Aby przejść do bardziej szczegółowych danych kliknij Zobacz historię urlopów – przeniesiesz się do zakładki Nieobecności.

wnioski_6_4

Teraz odszukaj zakładkę Dni nieobecności:

Przyjrzyjmy się tabeli Pula urlopów wypoczynkowych.

Dni Przyznane to dni przydzielone Ci na początku roku kalendarzowego, bądź w momencie dołączenia do firmy. Dni dostępne to nic innego jak saldo dni przyznanych powiększone o dni zaległe z poprzedniego roku (o ile takie posiadasz). Dni Zaległe, z kolei, pokazują nam ile dni z poprzedniego roku pozostało Ci do wykorzystania na chwilę obecną. Dni Zarezerwowane oznaczają dni, na które złożyłeś już wnioski (zaakceptowane lub oczekujące na akceptację), a Dni Zużyte mówią o tym ile urlopu już wykorzystałeś.

Pamiętaj o tym, że saldo dni dostępnych pomniejszone jest już o dni zużyte oraz zarezerwowane.

Algorytm obliczania dni dostępnych opiera się na prostym równaniu:

Dostępne = Przyznane + Zaległe – Zużyte – Zarezerwowane

W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Administratorem emplo w swojej firmie.

Poprzedni Następny