DLA UŻYTKOWNIKÓW

Dodawanie organizatora do wydarzenia

37 views 2 maja 2016 24 listopada 2016 emplo-support 0

W zakładce Wydarzenia wybierz przycisk Organizatorzy:

[wydarzenia_5.6_1]

Otworzy się nowe okno – Dodaj organizatorów wydarzenia. Za pomocą Wybieraczki wyszukaj osoby, które chcesz ustanowić organizatorami swojego wydarzenia i zaakceptuj swój wybór przyciskiem Zapisz:

[wydarzenia_5.6_2]

Po powrocie do ekranu wydarzenia zobaczysz zaktualizowaną informację o liczbie organizatorów:

[wydarzenia_5.6_4]

Poprzedni Następny