DLA UŻYTKOWNIKÓW

Filtrowanie według poziomu stanowiska

24 views 8 września 2016 24 listopada 2016 emplo-support 0

Jeśli w Twojej firmie stanowiska przypisane są do poziomów stanowisk, możesz przeszukiwać listę pracowników również według tego kryterium.

W kolumnie po lewej stronie okna filtrów zaawansowanych wybierz pozycję Poziomy.

wyszukiwanie_1-1-3_1

Odszukaj nazwę wybranego poziomu na liście w kolumnie centralnej i wybierz klikając w kwadracik po prawej stronie jego nazwy:

wyszukiwanie_1-1-3_2

W kolumnie Wybrano po prawej stronie okna znajdziesz listę wybranych przez siebie poziomów stanowisk (w nawiasie widnieje ich liczba). Możesz usunąć niechciane pozycje klikając w czerwony krzyżyk po prawej stronie.

wyszukiwanie_1-1-3_3

Aby zatwierdzić wybór i rozpocząć przeszukiwanie, kliknij przycisk Szukaj znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Poprzedni Następny