DLA UŻYTKOWNIKÓW

Filtrowanie według przynależności do zespołu

36 views 8 września 2016 29 listopada 2016 emplo-support 0

W kolumnie po lewej stronie okna filtrów zaawansowanych wybierz pozycję Spółka/Zespół.

wyszukiwanie_1-1_1

Odszukaj wybrany zespół na drzewie organizacyjnym w kolumnie centralnej. Listę zespołów podległych pod inne zespoły możesz rozwijać klikając w „+”.

wyszukiwanie_1-1_2

Wybierz zespół klikając w kwadracik po prawej stronie jego nazwy. Wszystkie zespoły nadrzędne zostaną automatycznie oznaczone zielonym paskiem oraz ciemnozielonym kwadracikiem.

wyszukiwanie_1-1-1_2

W kolumnie Wybrano po prawej stronie okna znajdziesz nazwę wybranego przez siebie zespołu. W nawiasie znajduje się liczba jego członków – możesz ją podejrzeć klikając w strzałkę znajdującą się po lewej stronie nazwy zespołu. Możesz także usunąć tę pozycję klikając w czerwony krzyżyk po prawej stronie.

wyszukiwanie_1-1-1_3Aby zatwierdzić wybór i rozpocząć przeszukiwanie, kliknij przycisk Szukaj znajdujący się w prawym dolnym rogu.

Poprzedni Następny