Poradniki wideo

Usiądź wygodnie i zobacz jak skorzystać z głównych funkcji emplo.

Witaj w emplo
Aktualizacja wizytówki
Dodawanie postów i komentarzy
Aplikacja mobilna emplo – pierwsze kroki
Aplikacja mobilna emplo – pobieranie i logowanie (Android)
Aplikacja mobilna emplo – pobieranie i logowanie (iOS)
Tworzenie grup
Administrowanie grupą
Tworzenie wydarzenia
Zarządzanie wydarzeniami
Tworzenie ankiet
Zarządzanie ankietą
Rodzaje pytań w ankiecie
Wprowadzenie do stawiania celów
Aktualizacja celów
Ocena okresowa w emplo
Biblioteka pytań
Tworzenie testu wiedzy
Tworzenie testu wiedzy z pytaniami z biblioteki
Wypełnianie testów w emplo
Zarządzanie testem wiedzy