DLA DZIAŁÓW IT

Blokowanie kont

10 views 16 sierpnia 2016 26 października 2016 emplo-support 0

Aplikacja EmploAdImport umożliwia dodatkowo wykonanie pojedynczej operacji zablokowania konta użytkownika. W tym celu należy uruchomić polecenie:

EmploAdImport.exe block [NameId]

gdzie [NameId] jest wartością atrybutu NameId użytkownika, którego konto będzie zablokowane. Zablokowane konta nie są odblokowywane, gdy ponownie pojawią się na liście importowanych użytkowników. Zablokowane konto można odblokować jedynie ręcznie za pomocą nadania uprawnienia Dostęp do systemu, które jest zabierane podczas operacji blokowania. Taka sama logika blokowania kont jest stosowana przy wykorzystaniu opcji BlockSkippedUsers.

Poprzedni Następny