DLA DZIAŁÓW IT

Polityka prywatności emplo

2 views 11 grudnia 2018 11 grudnia 2018 emplo-support 0

POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu emplo.pl

Emplo sp. z o.o., właściciel serwisu emplo.pl, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jego serwisów.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

  1. JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?

emplo, my, nasz, nasze Emplo sp. z o.o., adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, adres e-mail: kontakt@emplo.pl

Regulamin – Regulamin Świadczenia usługi emplo.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do emplo. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: emplo.pl, emplo.com, akademia.emplo.pl.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez emplo w Serwisach.

Ty, Twój – Użytkownik.

  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: emplo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa; adres e-mail: abi@emplo.pl

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: abi@emplo.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@pracuj.pl

 

  1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników, przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Usługi niewymagające założenia Konta

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług, takich jak: dostarczenie Ci treści, które subskrybujesz (e-booki, newslettery, kursy online, webinary, dokumenty, poradniki, powiadomienia).

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie stron internetowych emplo, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwienie korzystania z Serwisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisów

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisów oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane nam przez Ciebie, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami, opartych na rzetelności i lojalności.

  1. W JAKI SPOSÓB DOPASOWUJEMY USŁUGI DO TWOICH ZAINTERESOWAŃ I PREFERENCJI?

Nasze Serwisy mają na celu jak najlepsze dopasowanie wszelkich komunikatów marketingowych do Twoich zainteresowań i preferencji (profilowanie). W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy, na czym polega profilowanie.

Marketing naszych produktów i usług oraz naszych klientów

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy wypełnianiu formularzy na naszych Serwisach oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisach, odwiedziny na głównych stronach Serwisów i ich podstronach, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Profilowanie. W celu prowadzenia działań marketingowych profilujemy Twoje preferencje i zainteresowania, tak aby jak najlepiej dopasować komunikację marketingową emplo do Twoich potrzeb, w tym dopasować określoną ofertę produktów i usług. Oceniamy Twoje preferencje i zainteresowania na podstawie danych: (1) zbieranych w naszych systemach wspierających prawidłową realizację świadczonych przez nas usług np. w CRM-ie, systemu rejestracji zgłoszeń i systemach do marketingu online, jak również (2) zbieranych automatycznie (rejestrowanych i przechowywanych) za pośrednictwem plików cookies i wynikających z Twojej aktywności na stronach internetowych emplo lub podobnych stronach należących do emplo. Skutkiem stosowanego przez nas profilowania jest udostępnianie Ci komunikatów marketingowych dotyczących produktów i usług emplo, mailowo, telefonicznie lub na naszych stronach internetowych, a także indywidualizacja kierowanych przez nas komunikatów marketingowych.

Remarketing. Nasze komunikaty mogą być wyświetlane Ci także na stronach internetowych niezwiązanych z nami podmiotów, które świadczą nam usługi reklamowe np. strony należące do sieci reklamowych Google czy Facebook. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.

Profilowanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu emplo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu komunikacji marketingowej, która będzie dla Ciebie atrakcyjna i dopasowana do Twoich potrzeb i zainteresowań. Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, że nie będziemy nadmiernie ingerować w Twoją prywatność i nasze działania nie będą dla Ciebie wywoływały żadnych istotnych skutków, w tym prawnych, a jedynie zwiększą atrakcyjność naszej oferty i nie będzie to stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Nasze działania dotyczą jedynie relacji profesjonalnych. Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Przeciwnie, zbieramy jedynie informacje związane z Twoją aktywnością zawodową i to w bardzo ograniczonym zakresie.

W toku ważenia interesów, praw i wolności uwzględniliśmy następujące okoliczności:
a) wyraziłeś chęć otrzymywania komunikatów marketingowych od emplo na podany adres email, a zatem uznaliśmy, że możesz rozsądnie oczekiwać, że będziemy wysyłać do Ciebie tego rodzaju komunikaty;
b) w ramach marketingu produktów i usług emplo ograniczamy krąg osób mających dostęp do Twoich danych osobowych;
c) tworzymy Twój profil na podstawie podanych przez Ciebie danych oraz danych wynikających z Twojej aktywności w Serwisach (profilowanie). Następnie wykorzystujemy stworzony w ten sposób profil w celu indywidualizacji wysyłanych do Ciebie komunikatów marketingowych. Zapewniamy przy tym, że wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje ochrony Twojej prywatności, a mianowicie:
i. korzystamy jedynie z danych dotyczących sfery zawodowej Twojego życia. Interesuje nas jedynie to, co dotyczy Twojej pracy, nie zaś Twoje życie prywatne;
ii. korzystamy jedynie z danych dotyczących Twojej aktywności w Serwisach, Interesuje nas, jakich informacji szukasz i które materiały dostępne w Serwisach Cię zainteresowały, nie zaś to, co robisz na innych stronach internetowych;
d) szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową i telefoniczną m.in. z poziomu ogólnodostępnego Centrum preferencji komunikacyjnych (zgody przypisujemy zawsze do poprawnie podanego adresu e-mail), jak również z poziomu otrzymywanych wiadomości mailowych. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

  1. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

Twoje dane osobowe przekazujemy do następujących kategorii odbiorców: pracowników i współpracowników emplo, dostawców usług hostingowych, dostawców narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM, system monitorowania zgłoszeń, chat), dostawców systemów księgowych, dostawców systemów do marketingu online, dostawców usług analitycznych, dostawców usług wspierających działania marketingowe prowadzone przez emplo (np. agencje reklamowe oraz organizatorzy szkoleń i wydarzeń) a także do organów administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).

Twoje dane osobowe przekazujemy naszym dostawcom usług CRM, usług analitycznych oraz systemów do marketingu online, którzy mogą je przetwarzać poza terytorium Unii Europejskiej. Zadbaliśmy o to, aby nasi dostawcy dawali gwarancje jednakowo wysokiego poziomu ochrony danych osobowych jak ma to miejsce w przypadku dostawców przetwarzających dane w Unii Europejskiej. Gwarancje te wynikają w szczególności:

– z lokalizacji dostawców w krajach poza Unią Europejską, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej;

– ze zobowiązania dostawców do stosowania się do standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską

– uczestnictwa dostawców w programie “Tarcza Prywatności” (Privacy Shield), ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

  1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane przechowujemy do celów marketingowych do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowo-handlowych od emplo lub spółek powiązanych z emplo (cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu), jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat liczonych od dnia odnotowania Twojej ostatniej aktywności w akcjach i wydarzeniach marketingowych emplo organizowanych online lub offline. Twoja aktywność oznacza jakiekolwiek działanie, które może wskazywać na Twoje zainteresowanie usługami lub akcjami marketingowymi emplo, np. uczestnictwo w akcji marketingowej (konferencji, szkoleniu, badaniu satysfakcji), otwarcie mailingu reklamowego, wejście na stronę internetową emplo lub skorzystanie z usług emplo. W okresie 3 lata od Twojej ostatniej aktywności Twoje dane osobowe nie będą już aktywnie przetwarzane a jedynie przechowywane. Po tym czasie Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres: abi@emplo.pl. Dodatkowo możesz dokonać wybranych zmian w ustawieniach swoich preferencji komunikacyjnych oraz z poziomu otrzymywanych wiadomości mailowych.

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie wypełnienia formularza lub edycji preferencji. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów oraz ułatwieniem korzystania z Serwisów.

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych produktów lub usług lub naszych klientów, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie po uprzednim zapisaniu ustawień w Centrum preferencji komunikacyjnych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 48h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  1. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas podawania i edycji danych osobowych, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

  1. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies

  1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z przepisami prawa.