DLA UŻYTKOWNIKÓW

Zarządzanie obszarem wiedzy

57 views 2 maja 2016 19 października 2018 emplo-support 0

Aby przejść w tryb edycji obszaru, odszukaj w prawym górnym rogu na jego stronie głównej przycisk Zarządzaj obszarem wiedzy:

zarzadzanie

Możesz teraz zmodyfikować wszystkie elementy, które podałeś podczas jego zakładania. Możesz też usunąć obszar wiedzy:

usun

UWAGA: Usunięcie obszaru wiedzy jest operacją nieodwracalną. Wszystkie opublikowane w nim artykuły razem ze swoimi kategoriami zostaną skasowane. Mówi o tym komunikat, który pojawia się po wybraniu przycisku Usuń obszar wiedzy.

potwierdzenie

Jeśli jesteś pewny, że chcesz to zrobić, potwierdź zapoznanie się z treścią komunikatu i wybierz przycisk Usuń obszar wiedzy podświetlony na czerwono.

Jeśli chcesz usunąć tylko pojedynczą kategorię w danym obszarze, kliknij Anuluj i zapoznaj się z instrukcją: Usuwanie kategorii w obszarze wiedzy.

UWAGA: Przycisk Zarządzaj obszarem wiedzy jest dostępny także z poziomu kategorii. Pamiętaj jednak, że przycisk Usuń obszar wiedzy dotyczy całego obszaru.

Poprzedni Następny