DLA ADMINISTRATORÓW

Zmiana danych osobowych

3 views 26 września 2016 31 października 2016 emplo-support 0

Użytkownik może samodzielnie edytować jedynie podstawowe dane kontaktowe, takie jak telefon oraz adres służbowy:

edycjadanychuzytkownikow_5_0

Prawo do edycji danych osobowych ma jedynie administrator z uprawnieniem Dostęp do informacji o pracownikach na poziomie Tworzenia oraz Widoczności danych osobowych.

Aby edytować te dane, przejdź zakładki Informacje osobowe na Karcie pracownika i wybierz przycisk Edytuj przy sekcji, w której chcesz wprowadzić zmiany:

edycjadanychuzytkownikow_5_1

Aby zaakceptować zmiany wybierz przycisk Zapisz:

edycjadanychuzytkownikow_5_2

Poprzedni Następny