DLA ADMINISTRATORÓW

Kontent

2 views 26 września 2016 24 kwietnia 2018 emplo-support 0

Celem działań na tym etapie jest przygotowanie platformy tak aby od pierwszego logowania wyglądała atrakcyjnie i była gotowa do użytkowania.

Ustawienia systemu

Opiekun Klienta wyjaśnia możliwości ustawienia uprawnień i powiadomień oraz wspólnie pomaga ustawić konieczne parametry.

Role i uprawnienia

emplo posiada możliwość ustawienia różnych ról i uprawnień dla poszczególnych użytkowników emplo w jednej firmie. Role określają dostępność funkcjonalności oraz zakres możliwości edycji treści zamieszczanych w emplo.

Powiadomienia

Kolejnym elementem, wymagającym jednorazowego ustawienia, jest system powiadomień wysyłanych do użytkowników. Panel administratora pozwala na globalne sterowanie tym, jakie powiadomienia i w jakich sytuacjach otrzymuje użytkownik emplo.

Szkolenie Ambasadorów

Opiekun Klienta prowadzi szkolenie dla grupy Ambasadorów. Logują się oni do systemu, wspólnie przechodzą przez poszczególne funkcjonalności.

Przez tydzień lub dwa Ambasadorzy są zaproszeni do wypełnienia emplo treścią, komentarzami, życiem. Dzięki temu pracownicy zastaną platformę już wypełnioną i atrakcyjną.

Szkolenie Administratorów

Opiekun Klienta prowadzi szkolenie dla grupy Administratorów. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z funkcjonalnościami w trybie administracyjnym. Treść i zakres dobieramy do potrzeb danej firmy.

Dodatkowo, w razie potrzeby Opiekun Klienta jest z wybranymi osobami w kontakcie telefonicznym.

Poprzedni Następny