DLA ADMINISTRATORÓW

Bezpieczeństwo danych importowanych do emplo

2 views 9 października 2017 4 maja 2018 emplo-support 0

Ze względu na bezpieczeństwo informacji osobowych grupa utworzona na czas wdrożenia emplo (na instancji Klienta) jest jedynym miejscem, w którym będzie następować wymiana danych. Plikami z informacjami osobowymi pracowników powinny być umieszczane w grupie, jako załączniki do wiadomości lub komentarzy. Każdy dodany do grupy plik z uzupełnionymi danymi pracowników powinien być zabezpieczony hasłem. Hasło do pliku powinno zostać przekazane opiekunowi wdrożenia zawsze innym kanałem niż grupa w emplo (mail lub sms bez opisu, czego hasło dotyczy).

Hasło do pliku musi składać się ze wszystkich poniższych rodzajów znaków:

  1. Małe litery a, b, c,…
  2. Wielkie litery A, B, C,…
  3. Cyfry 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  4. Znaki specjalne ` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + -={ } | [ ] \ : ” ; ’ < > ? , . /
  5. Musi składać się minimum z 20 znaków.

Hasło można utworzyć korzystając z poniższego generatora.