DLA ADMINISTRATORÓW

ZARZĄDZANIE BUDŻETEM ROZWOJOWYM

0 views 23 maja 2017 23 maja 2017 emplo-support 0

emplo umożliwia tworzenie i zarządzanie budżetami rozwojowymi pracowników w firmie.

Budowanie budżetu

Na początku stwórz kategorie budżetu i odpowiednie centra kosztowe, które potem do nich przypiszesz. Żeby to zrobić przejdź do zakładki „Firma” w profilu administratora.

Przypisywanie budżetów rozwojowych do pracowników

Posiadając właściwe uprawnienia, możesz przeglądać, przypisywać i edytować budżety rozwojowe pracowników. Odpowiednie opcje znajdziesz w zakładce „Pracownicy” w profilu administratora. Szczegóły przedstawiliśmy na zamieszczonym poniżej video

Wprowadzenie kosztów wydarzenia rozwojowego

Użytkownicy emplo z odpowiednimi uprawnieniami mogą nadawać tworzonym wydarzeniom status działań rozwojowych. Jeśli chcesz, aby ich koszty automatycznie odejmowały się od budżetów przypisanych pracownikom biorącym w nich udział, dodaj je do wydarzenia w następujący sposób:

Kontrola budżetów rozwojowych w firmie

Na stronie „Pracownicy” w panelu administratora znajdziesz kilka zakładek, które pomogą Ci zarządzać budżetem rozwojowym w Twojej firmie:

  • „Podsumowanie” – informacje o przyznanych budżetach i ich kosztach w formie wykresów i tabeli.
  • „Budżety” – kliknij tutaj, aby podejrzeć lub edytować budżety rozwojowe przypisane do konkretnych pracowników. Możesz również stąd pobrać zbiorczy raport przypisanych pracownikom budżetów
  • „Koszty” – tutaj sprawdzisz zestawienie poniesionych kosztów. Jeśli Twoja firma korzysta z systemu V Desk, który jest zintegrowany z emplo, dane będą pojawiać się tu automatycznie. W tym miejscu pobierzesz też raport rozliczonych kosztów.