DLA ADMINISTRATORÓW

Skale

0 views 30 maja 2017 emplo-support 0

Przykładowe skale, określające poziom umiejętności pracownika:

 • Skala domyślna dla umiejętności (poziom umiejętności) – od poziomu początkowego do przewyższającego ekspercki
 • Skala oceny umiejętności językowych (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) – od A1 do C1
 • Posiadanie wymaganych dokumentów – pozwala określić, czy pracownik posiada konkretne certyfikaty lub uprawnienia („Tak” lub „Nie”)

oraz skale do kwestionariuszy oceny okresowej:

 • Pracownik a oczekiwania – od „poniżej oczekiwań” do „znacząco powyżej oczekiwań”
 • Prosta ocena – od „super” do „słabo”
 • Poziom kompetencji – od „eksperckiego” do „niskiego”
 • Poziom wiedzy – od „doskonałego” do „niewystarczającego”
 • Skala procentowa z opisem efektywności – „od przekracza wymagania” do „wymaga planu naprawczego”
 • Prosta skala procentowa
 • Potencjał pracownika – od „niewielkiego” do „wysokiego potencjału”
 • Kompetencje a wymagania – od „niedobór” do „nadwyżka kompetencji”
 • Ocena ryzyka – od „niskiego” do „wysokiego ryzyka”
 • Podsumowanie pracy – od „doskonale” do „niesatysfakcjonująco”
 • Częstość występowania – od „zawsze” do „nigdy”
 • Ocena z przymrużeniem oka – nieformalna skala, którą możesz wykorzystać przy podsumowaniu oceny okresowej

Możesz je modyfikować, lub usunąć te, które nie będą Ci potrzebne. W Twoim emplo możemy umieścić całą „paczkę”, nie mamy możliwości dodania tylko wybranych elementów. Każda skala posiada opis, jak również wyjaśnienie dotyczące poszczególnych poziomów. Znajdziesz je tutaj: