DLA ADMINISTRATORÓW

Zarządzanie nieobecnościami

5 views 8 marca 2017 24 października 2018 emplo-support 0

Aby zarządzać modułem nieobecności przejdź do Profilu administratora do zakładki Firma, gdzie znajduje się Konfiguracja nieobecności. Wprowadzone przez nas zmiany dotyczą trzech głównych obszarów: grup, rodzajów oraz wymiarów nieobecności. Więcej na ten temat znajdziesz w załączonych poniżej instrukcjach video.

Wprowadzenie do nieobecności

Grupy nieobecności – pozwalają uporządkować rodzaje wniosków. Tu możesz edytować istniejące grupy, przypisać im wybrany kolor oraz ikonę, a także dodawać nowe grupy.

Co to są grupy nieobecności?

Jak stworzyć grupę nieobecności?

Rodzaje nieobecności – ta zakładka służy do zarządzania wnioskami nieobecności. Tutaj możesz:

  • edytować wnioski, zmieniać ich nazwę oraz opis,
  • dodawać nowe wnioski lub usuwać już istniejące,
  • przypisywać pracowników do konkretnych wniosków (dzięki temu każdy pracownik na swojej karcie zobaczy tylko te rodzaje nieobecności, które dotyczą tylko jego),
  • zmieniać ścieżkę akceptacji i rozliczenia wniosków tak, by trafiały do wybranych osób, a także rozdzielać te procesy w spółkach,
  • ukrywać widoczność rodzaju nieobecności na kalendarzu pracownika,
  • przypisywać wnioski do stworzonych wcześniej grup.

Co to są rodzaje nieobecności?

Jak dodać nowy rodzaj nieobecności?

 

Wymiary nieobecności – pozwalają ustawiać częstotliwość rozliczania wniosków oraz przypisać wzorce naliczania wymiarów. W tej zakładce możliwe jest też ustawienie przenoszenia zaległych dni na kolejny okres rozliczeniowy a także zezwalania na składanie wniosków w przypadku braku dostępnych dni.

Co to są wymiary nieobecności?

Jak dodać nowy wymiar nieobecności?