DLA ADMINISTRATORÓW

Jakie raporty nieobecności można generować przy pomocy emplo?

0 views 28 września 2016 30 listopada 2016 emplo-support 0

W emplo administrator może generować następujące raporty związane z nieobecnościami:

  • Raport ze złożonych przez pracowników wniosków nieobecności (pdf/xls) z możliwością filtrowania osób, statusu wniosku, rodzaju złożonej nieobecności i zakresu dat.
  • Raport nieobecności – plik do pobrania w formacie xls. W raporcie znajdziesz m.in. ilość dni dostępnych, przyznanych i zaległych (na aktualny dzień i wstecz). Przed pobraniem raportu możemy filtrować listę osób wg zespołów lub innych parametrów – wygenerowany raport będzie zawierał dane tylko dla wybranych osób.
    Warto zauważyć, że przełożony w trybie osobistym w zakładce Zespół także ma dostęp do tego raportu, ale tylko w odniesieniu do swoich podwładnych.
  • Stan zużycia nieobecności – raport w xls z możliwością filtrowania po zakresie dat. W raporcie przedstawiona jest ilość zużytych dni z danego rodzaju nieobecności.

Samo generowanie raportów jest uruchamiane przez uprawnioną osobę (najczęściej pracownika kadr po stronie klienta). Nie mamy możliwości automatycznego generowania raportu na wybrany dzień.

Poprzedni Następny