DLA ADMINISTRATORÓW

Planowanie

2 views 26 września 2016 4 maja 2018 emplo-support 0

Pierwszy etap to staranne przygotowanie planu na wspólnym spotkaniu. Zapoznajemy Cię z proponowanym zakresem działań, przekazujemy materiały do wykorzystania, wspólnie tworzymy harmonogram.

Zasoby potrzebne do sprawnego przeprowadzenia projektu wdrożenia emplo to:

Lider Projektu + Asystent

Z naszych doświadczeń wynika, że dobrze sprawdzają się pary – osoba decyzyjna, dobrze znająca firmę i potrzeby + osoba sprawnie się poruszająca na portalach społecznościowych i w aplikacjach, a jednocześnie dysponująca czasem na zadania związane z emplo.

Ambasadorzy (około 8 osób)

Rekomendujemy, by zanim emplo zostanie uruchomione dla wszystkich pracowników, niewielka grupa otrzymała zadanie zapoznania się z narzędziem i przygotowania go na przyjęcie użytkowników. Szkolimy Ambasadorów, a Lider Projektu dzieli między nich zadania (np. założenie grup, wydarzeń, baz wiedzy itd.). Opiekun Klienta ze strony emplo wspiera Ambasadorów w przypadku pytań.

Ambasadorzy powinni wywodzić się z różnych lokalizacji, by móc później odpowiadać na pytania dotyczące emplo od innych pracowników.

Istotne w trakcie wdrozenia emplo jest także zaangażowanie kadry menadżerskiej, która wspiera przenoszenie do emplo firmowych procesów.

Osoba z działu IT

W przypadku uruchamiania AD czy SSO konieczne będzie zaangażowanie po Waszej stronie, osoby odpowiedzialnej za Active Directory.

Poprzedni Następny