Jak sobie ułatwić zarządzanie zmianą?

Każda większa zmiana w organizacji – fuzja, przejęcie, zmiana głównego udziałowca lub zarządu – o ile zazwyczaj przeprowadzana jest w jej najlepiej rozumianym interesie, może skutecznie podważyć zaufanie pracowników, ich zaangażowanie i lojalność. Aby temu zapobiec, firmy najczęściej sięgają po dodatkowe narzędzia komunikacji: specjalne spotkania informacyjne, sesje pytań, dedykowane linie telefoniczne itp., zgodnie z założeniem, że osobisty kontakt i bezpośredni przekaz pomogą odbudować poczucie bezpieczeństwa.

A gdyby tak do tego celu użyć narzędzi społecznościowych? Skoro aktywność w społecznościach zajmuje istotną część każdego dnia, a na dodatek bardziej jesteśmy skłonni wierzyć opiniom znajomych niż oficjalnym komunikatom, aż się prosi wykorzystać te mechanizmy w sytuacji zmiany organizacyjnej. Przesłanek dla ich skuteczności jest zresztą więcej:

  • Skracają dystans między zarządem a pracownikami – a niewiele kwestii jest ważniejszych niż klarowna, zrozumiała i jednoznaczna komunikacja od liderów, jasno przedstawiająca kierunek zmian i wizję przyszłości.
  • Pozwalają na wyłonienie liderów lub ambasadorów zmian, niekoniecznie spośród kadry zarządzającej – wewnętrzne narzędzia społecznościowe pozwalają na spłaszczenie hierarchii i dialog między poziomami, funkcjami i regionami, ułatwiając interakcję między osobami bardziej i mniej przekonanymi do nowej wizji.
  • Umożliwiają demokratyczne angażowanie pracowników w kształtowanie firmowej rzeczywistości – bodaj najtrudniejsze dla zatrudnionych osób jest poczucie bezsilności wobec decyzji zapadających wyżej. Narzędzia społecznościowe ułatwiają wewnętrzny crowdsourcing dobrych pomysłów wspierających wdrożenie zmiany, przywracając pracownikom poczucie wpływu na to, co ich samych dotyczy.
  • Pomagają modelować pożądane zachowania po zmianie – czy to w znaczeniu nowego sposobu wykonywania zadań, czy wdrożenia nowych wartości jako elementu nowej kultury organizacyjnej, czy lepszej i szybszej integracji po połączeniu lub przejęciu firmy. Ułatwiając kontakt między pracownikami, pozwalają na wyłonienie naturalnych instruktorów wewnętrznych spośród osób, które wcześniej opanują nowe sposoby działania i dzielą się wiedzą z innymi.
  • Oferują wzajemne wsparcie w ramach społeczności – rozmowa, wymiana doświadczeń i opinii są naturalne w mediach społecznościowych, a tego rodzaju wsparcie nabiera szczególnego znaczenia, gdy wdrażana zmiana dotyka szerokiego spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem firmy.

Zmiana w firmie to nie tylko kwestia decyzji co do nowej struktury i sposobu zarządzania. To także konieczność modyfikacji nastawienia i sposobu myślenia lub działania pracowników – a tego nikt nie lubi. Wewnętrzne narzędzia społecznościowe same z siebie nie napędzą zmiany, ale umożliwiają włączenie pracowników w otwartą dyskusję. Dając poczucie wpływu i zwykłego „bycia wysłuchanym”, pozwalają zmniejszyć wewnętrzny opór i budować realne zaangażowanie we wdrożenie zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *